DAKO-CZ MACHINERY, a.s.

Vnitřní oznamovací systém

DAKO-CZ MACHINERY A.S. JE POSTAVENÁ NA RESPEKTU K DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NA ETICKÝCH A MORÁLNÍCH HODNOTÁCH.

Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém – etickou linku, postavenou na anonymitě, důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?
Zaměstnanci, smluvní partneři, společníci a členové volených orgánů společnosti a další třetí osoby zainteresované na činnosti společnosti mohou prostřednictvím etické linky oznámit podezření z porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující české právní úpravy (“Právní předpisy”) či porušení etických norem, které se společnosti zavázala dodržovat. Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování bude oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Webová platforma
Webová platforma je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť umožňuje Oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát;

  • Oznámení skrze webovou platformu přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje nezávislá příslušná osoba;
  • Je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce;
  • Umožňuje následnou komunikaci mezi společností a oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů), a to i když oznamovatel chce zůstat anonymní, což oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení;
  • Obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení i následné komunikaci postupovat.

Telefonicky
(v pracovních dnech v čase od 8:00 do 14:00) na čísle: +420 703 846 973;

Osobním oznámením
(v pracovních dnech v čase od 8:00 do 14:00) u příslušné osoby, tj. Barbory Urubové, tel. +420 703 846 973, etickalinka@dakomachinery.cz.

Externím oznamovacím systémem
Oznámení vymezená v Právních předpisech lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz https://oznamovatel.justice.cz

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKT

DAKO-CZ MACHINERY, a.s.
Matuškova 1929/10
710 00 Slezská Ostrava

e-mail: info@dakomachinery.cz

OR: Krajský soud v Ostravě, sekce B, vložka 11386
IČO: 10743952
DIČ: CZ699007007
Údaje o společnosti a zveřejňované právní dokumenty najdete na internetových stránkách www.justice.cz

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Barbora Urubová
tel: +420 703 846 973
e-mail: barbora.urubova@dakomachinery.cz

Kariérní e-mail

e-mail: prace@dakomachinery.cz

PRO DODAVATELE A KLIENTY

Potočková Gabriela

tel: +420 703 846 979

e-mail: nakup@dakomachinery.cz


© 2023 DAKO-CZ MACHINERY, a.s. | Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.